Menu për 4

Menu për 4 - 1990 Lekë

1 kosh i larmishëm
4 patate medium
4 Heineken