Termat & Kushtet

KFC Albania dëshiron t'ju falënderojë për interesimin tuaj mbi faqen tonë të internetit dhe zgjedhjen tuaj për të porositur një vakt tek ne. Dëshirojmë t'ju kujtojmë se ne besojmë se ju keni lexuar, kuptuar dhe miratuar me të gjitha çështjet e listuara më poshtë që nga momenti kur keni hyrë në faqen tonë të internetit dhe keni filluar ta përdorni atë.

 

Përshkrimi i shërbimit

www.kfc.al është një faqe interneti që lejon këdo të marrë informacion në lidhje me ushqimet dhe vaktet e KFC.

Dorëzimi i porosisë

Kur porosisni nga aplikacionet tona, nëse klienti nuk gjendet në adresën e treguar në porosi, ushqimet nuk do të dorëzohen në një adresë tjetër. Më pas, përdoruesi është i detyruar të marrë përsipër përgjegjësitë ligjore që mund të lindin për këtë porosi, të cilat do t'i dërgohen në adresën në të cilën ai/ajo nuk është aty për ta marrë.

Detyrimet e përdoruesit

Përdoruesi duhet të pajtohet që:

a) Të gjitha të dhënat e tij/saj në faqen e internetit dhe aplikacion duhet të jenë të sakta dhe kur nevojiten detaje, ai/ajo do të jetë përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim që mund të ndodhë nga të dhënat e dhëna gabimisht ose jo të plota.

b) Ai/ajo do të jetë personalisht përgjegjës për çdo transaksion që do të kryhet në emrin e tij/saj pasi të ketë shkruar të dhënat e kërkuara”,

c) Ai/ajo duhet të paguajë çmimin e shërbimit, i cili tashmë është njoftuar me dërgimin e porosisë, përndryshe porosia nuk mund t'i dorëzohet atij/asaj,

d) Gjatë përdorimit të shërbimeve të KFC Albania, ai/ajo do të jetë i vetmi përgjegjës për të dhënat që ai/ajo ngarkon, informacionin personal të dërguar.

e) KFC Albania ka të drejtë të ndryshojë çmimet dhe produktet për shitje në çdo kohë pa pasur nevojë të bëjë ndonjë njoftim paraprak. Në rast të një gabimi çmimi ose produkti, KFC Albania mund ta dorëzojë atë në mënyrë që të korrigjojë gabimin ose ta anulojë atë porosi.

f) KFC Albania mund të pezullojë përkohësisht ose të ndalojë plotësisht funksionimin e sistemit në çdo kohë.

g) KFC Albania nuk do të jetë përgjegjës për dhënien e ndonjë njoftimi paraprak anëtarëve ose palëve të treta për pezullimin e përkohshëm ose pezullimin e plotë të sistemit dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për këtë çështje.

h) Nëse nuk ka kërkesa të mëtejshme nga anëtarët, KFC Albania mund të dërgojë njoftime në lidhje me produktet, shërbimet, zbritjet, promovimet dhe fushatat me SMS ose email për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe kënaqësinë e anëtarëve të saj.

 

Pranimi i Kushteve të Përdorimit

 

Këto Kushte Përdorimi zbatohen për përdorimin e faqes së internetit në internet dhe celular të KFC Albania.

Kur përdorni, vizitoni ose navigoni faqet e internetit ose aplikacionet, përdoruesi ("Përdoruesi") pranon dhe merr përsipër të pajtohet me këto Kushte Përdorimi. Nëse Përdoruesi nuk pajtohet me këto Kushte Përdorimi, ai ose ajo nuk duhet të përdorë Uebfaqet ose Aplikacionet. Këto Kushte Përdorimi janë një kontratë e përhershme ndërmjet KFC-së dhe Përdoruesit dhe zbatohen për përdorimin e faqeve të internetit ose aplikacioneve.

Këto Kushte Përdorimi përcaktojnë të drejtat e përdoruesit, i cili duhet t'i lexojë me kujdes, pasi kur të dhënat e klientit shkruhen për porosi online, klienti pranon të japë të dhënat e tij/saj dhe merr përgjegjësi për të dhënat personale, adresën dhe porosinë e ushqimit.

Përveç kësaj, këto Kushte Përdorimi konsiderohen të pranueshme edhe nëpërmjet komunikimit ndërmjet palëve me telefon ose mjete të tjera elektronike të komunikimit, me kusht që Klienti të mos kundërshtojë shprehimisht pranimin e Politikës së Privatësisë.

 

Ndryshime në Kushtet e Përdorimit

KFC Albania rezervon të drejtën për të ndryshuar këto Kushte të Përdorimit sipas gjykimit të tij të vetëm dhe absolut, me ose pa njoftim për përdoruesin, dhe është përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte të Përdorimit në rast të ndonjë ndryshimi. Përdorimi i faqes së internetit dhe aplikacioneve pas çdo modifikimi të këtyre Kushteve të Përdorimit do të tregojë pëlqimin tuaj dhe pranimin e rishikimit të këtyre Kushteve dhe Kushteve dhe Përdoruesi është i detyruar t'i respektojë ato.

Këto Kushte Përdorimi zbatohen ekskluzivisht për faqen e internetit: www.kfc.al dhe Aplikacionet e destinuara për Republikën e Shqipërisë. Prandaj, Përdoruesi pranon dhe pranon se këto Kushte Përdorimi korrespondojnë vetëm dhe ekskluzivisht me Republikën e Shqipërisë, në funksion të së cilës asnjë nga të drejtat e paraqitura në këtë dokument nuk do të zbatohet jashtë territorit të Shqipërisë.